Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:            

Karolína Kachyňová

Sídlem Na náspu 306/2, Praha, Hradčany, 118 00

IČ: 08299391 DIČ: CZ9457140187

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)/o poskytnutí digitálního produktu(*):

Datum objednání/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte